Steun de Oase
hero mobile

Klachtenregeling

Als kernteam en vrijwilligers zetten we ons in voor onze gasten. We streven ernaar dat gasten na hun verblijf met een goed gevoel terugkijken. Toch kan het gebeuren dat er iets mis gaat en je een gevoel van onvrede of mogelijk een klacht hebt. Als Oase gaan we hierover graag vroegtijdig in gesprek, omdat wij van klachten kunnen leren.

Als je een klacht hebt, is het goed hierover eerst met de coördinator of eventueel met de betrokken medewerker in gesprek te gaan. We proberen om door middel van een goed gesprek gevoelens van onvrede weg te nemen of tot een oplossing te komen. Mocht dit niet lukken, dan kan contact worden gezocht met de vertrouwenspersoon van de Oase. Als ook dit niet leidt tot de gewenste oplossing is het mogelijk een klacht in te dienen bij de klachtencommissie en is er sprake van een formele klacht.

Samenstelling Klachtencommissie:

Mr. drs. G.B. Plomp, voorzitter
Mr. W. van Vliet, secretaris
Mw. drs. S.J. van den Brink, lid
J. Rozendaal, lid

Contact opnemen met de Klachtencommissie kan via:
klachtencommissie@diaconaalgastenhuisdeoase.nlOf per post: Langbroekerdijk A 72 B, 3947 BK Langbroek

Klachtenregeling

Klachtenregeling beslisboom

Blijf ook op de hoogte,
schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.