Steun de Oase
hero mobile

Geloof en identiteit

De Oase is een huis waar Gods Woord opengaat en bepalend is voor ons handelen.

Veel van onze gasten worstelen met geloofs- en levensvragen. Vragen die vaak onuitgesproken blijven. In de Oase is hier wél ruimte en aandacht voor.  Met de maaltijd en bij de dagsluiting wordt samen uit de Bijbel gelezen. Gods Woord is een rijke bron van troost, een geestelijke apotheek voor mensen in nood. Voor mensen die de weg niet weten en geen uitzicht meer hebben. Vanuit een christelijke motivatie wil de Oase uiting geven aan de opdracht tot naastenliefde.

De Oase heeft het Keurmerk Christelijke Zorg. Juist vanwege de reformatorische
identiteit kiezen onze gasten voor de Oase.

Pastoraat speelt een belangrijke rol tijdens het verblijf in de Oase. Wekelijks is er een Bijbelbespreking. Ook kun je met de pastoraal werker in gesprek over geloof- en levensvragen. Desgewenst wordt afgestemd met het thuispastoraat. De Oase staat niet op zichzelf, maar functioneert in het verlengde van de kerkelijke thuisgemeente.

Het is een bijzondere tijd geweest, waar ik met veel herinneringen op terug kan kijken.

Lees deze gastervaring

Het is een bijzondere tijd geweest, waar ik met veel herinneringen op terug kan kijken.

Lees deze gastervaring