Steun de Oase
hero mobile

Relatie met kerken

De Oase is een diaconaal initiatief vanuit vier reformatorische kerkgenootschappen: de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland.

De Oase hecht aan een goede relatie met de thuisgemeente van de gast. De pastorale begeleiding in de Oase vervangt niet het pastoraat vanuit de kerkelijke gemeente van de gast, maar is er een aanvulling op.

De Oase wil verlengstuk zijn van de plaatselijke gemeente. Daarom stellen wij, met toestemming van de gast, de thuisgemeente op de hoogte van het verblijf in de Oase. Desgewenst vindt overleg plaats tussen de pastoraal werker en een ambtsdrager van de eigen gemeente. Bezoek van een kerkenraadslid van de gast wordt op prijs gesteld. Op donderdagavond wordt de dagsluiting gedaan door een ambtsdrager uit de regio.

Rust, Liefde, Geborgenheid, Psychische en Geestelijke ondersteuning. Het voelde zó goed, dat mensen écht naar je luisteren.

Lees deze gastervaring

Rust, Liefde, Geborgenheid, Psychische en Geestelijke ondersteuning. Het voelde zó goed, dat mensen écht naar je luisteren.

Lees deze gastervaring
Blijf ook op de hoogte,
schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.