Steun de Oase
hero mobile

Pastorale begeleiding

Pastoraat is een belangrijk onderdeel van ons aanbod. In de Oase is aandacht voor geloofs- en levensvragen, voor de innerlijke worsteling die er kan zijn.

Vragen over het waarom, over de zin van het leven, je eindbestemming, over je relatie tot God. Vaak onuitgesproken vragen, die onderhuids de nodige spanning geven. Medewerkers en vrijwilligers bieden je een luisterend oor. Een gesprek van hart tot hart kan veel betekenen voor de gast. Er zijn voor de ander kan al tot steun zijn.

Een bemoedigend woord vanuit de Bijbel kan troost bieden. Pastoraat volgt het spoor van de Pastor Bonus, de Goede Herder. Het leven van Jezus Christus toont ons Zijn liefde voor zondige mensen. Hij ontfermt zich over kwetsbare mensen en ziet om naar de naaste in nood. Gods Woord, de Bijbel, is als een geestelijke apotheek en dat wil God gebruiken als middel tot herstel en heling te midden van de gebrokenheid van het leven.

Pastoraal werker
In de Oase is een pastoraal werker werkzaam. De pastoraal werker maakt deel uit van het kernteam en werkt samen met de gastbegeleider. Multidisciplinaire zorg doet recht aan de complexiteit van de problemen waarmee gasten vaak worstelen. Daarom kiest de Oase nadrukkelijk voor een gezamenlijke aanpak van pastoraat en zorg.

Pastorale begeleiding
Gasten van de Oase hebben, veelal wekelijks, een gesprek met de pastoraal werker. De gast – met zijn of haar worsteling en verdriet – staat centraal tijdens de individuele pastorale gesprekken en kan rekenen op respect en betrokkenheid. Pastoraat vindt plaats rond een open Bijbel. Juist door Bijbellezing en gebed hopen we dat gasten God als Trooster in nood mogen ervaren.
Wekelijks houdt de pastoraal werker een Bijbelbespreking. De inhoud raakt aan de  thematiek die onze gasten bezighoudt. De Bijbelstudie wordt gewaardeerd. Soms valt nieuw licht op overbekende teksten. Vaak is er herkenning over en weer. Samen maak je onvergetelijke, kostbare momenten mee.

Het is een bijzondere tijd geweest, waar ik met veel herinneringen op terug kan kijken.

Lees deze gastervaring

Het is een bijzondere tijd geweest, waar ik met veel herinneringen op terug kan kijken.

Lees deze gastervaring
Blijf ook op de hoogte,
schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.