Steun de Oase
hero mobile

Een Handreiking

Waar kan ik terecht? 

Steeds meer jongeren en ouderen lijden ernstig onder psychische ziekten. Dat is een zware belasting voor henzelf, maar ook voor hun familieleden. Zij hebben, naast de zorg voor het zieke familielid, vaak te kampen met allerlei vragen en problemen waarmee ze nergens terecht kunnen. 

Vereniging Een Handreiking is er met name voor deze familieleden die met de zorg van een psychiatrische patiënt te maken hebben. Ook andere personen of (kerkelijke) instanties die met deze problematiek geconfronteerd worden, kunnen met hun vragen bij onze vereniging terecht. De vereniging wil graag een helpende hand bieden aan gezins- en familieleden door het bieden van onderling (lotgenoten)contact, het beleggen van (regionale) avonden, het geven van ondersteuning en informatie en door het behartigen van hun belangen in de zorgketen. De vereniging richt zich niet op het geven van psychiatrische hulp en andere professionele behandelingen. 

Bij haar werk laat Een Handreiking zich leiden door de Bijbel en de Drie Formulieren van Enigheid. Degenen die de grondslag en de doelstelling onderschrijven, kunnen lid worden van de vereniging. Zij ontvangen dan vier keer per jaar het verenigingsblad waarin allerlei relevante thema’s en ziektebeelden worden besproken.  

Voor meer informatie: www.eenhandreiking.nl. Folders van de vereniging zijn ook bij verkrijgbaar bij de Oase.

Er werd een handvat aangereikt in ieder thema om in de praktijk daarmee aan de slag te gaan.

Lees deze gastervaring

Er werd een handvat aangereikt in ieder thema om in de praktijk daarmee aan de slag te gaan.

Lees deze gastervaring
Blijf ook op de hoogte,
schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.