Steun de Oase
hero mobile

Ervaringen van gasten

Hier leest u een aantal ervaringen van gasten die een paar
weken in de Oase verbleven om op adem te komen.

Een waardevol Verblijf
Een waardevol verblijf, een warm onthaal, lieve vrijwilligers, een luisterend oor in goede en slechte dagen, een schouderklopje, begeleiding op maat en een verzorging die niet beter kan. Kortom een zee van rust in turbulente tijden. Een aanrader voor iedereen die dit nodig heeft.

Dankbare herinneringen
Ik heb dankbare herinneringen aan mijn verblijf bij Oase. Het is hartverwarmend hoe er gezorgd wordt door de vrijwilligers en andere medewerkers, zodat je tot rust en bezinning kan komen.

Bij Oase is er goede zorg en persoonlijke aandacht, ook op geestelijk gebied; heel waardevol!

De periode in De Oase heeft me ontzettend veel geleerd.
Waar ik eerst bezig was met aanpakken, doorgaan, aan verwachtingen voldoen, zorgen, me heel verantwoordelijk voelen, etc. stopte dit bij De Oase. Ik mocht vooral ‘zijn’, zonder te doen. Door de lieve zorg van de gastvrouwen, de professionele begeleiding en de mooie omgeving voelde dit weldadig. Eerst onwerkelijk, maar later vooral helend. Door stil te staan en afstand (letterlijk) te nemen heb ik inzicht gekregen in wat er was gebeurd en kon ik me voorbereiden op ‘hoe nu verder’. Ook was er ruimte en tijd voor God en Zijn Woord. Waardevol om samen te zingen en je te bezinnen op Gods weg met je leven. Zowel persoonlijk als geestelijk kwetsbaar mogen zijn. Al waren het ‘maar’ zes weken, het was een onvergetelijke, bijzondere tijd. Ontzettend dankbaar dat zo’n plek als De Oase er is. Van harte aanbevolen!

Een waardevolle en gezegende tijd.
Ik kijk terug op een waardevolle en gezegende tijd in de Oase. Een luisterend oor, begrip & de warmte die ik heb ervaren in de Oase was voor mij bijzonder om mee te maken. In het er mogen zijn met je pijn, zorgen maar ook in wie je bent, bij de Oase kan het allemaal! Samen nadenken over Gods Woord, de themaochtenden, de gesprekken maar ook de gezelligheid en vooral de rust & structuur. Erg waardevol en iets wat ik zeker mee ga nemen op mijn verdere levensweg.

Als je in nood niet op de mens durft bouwen,
dan is er Eén Die alles van je weet,
Die peilen kan de diepte van je leed.
Hij is de Rots waarop je kunt vertrouwen.

Vijf weken Oase,
Inmiddels ben ik al weer weg bij de Oase, maar de Oase is nog niet weg uit mij! Vijf heerlijke weken heb ik er mogen hebben. Waarom? En wat is de meerwaarde van de Oase? Het samen bezig zijn rondom Gods Woord, het samen zingen, de wekelijkse Bijbelbespreking; zomaar wat dingen die deze weken diepgang gaven. Maar ook de thema morgens, het creatief bezig zijn, de natuurwandelingen en de altijd weer heerlijke maaltijden zijn dingen die ik niet snel zal vergeten.

Het meeleven van de gastvrouwen, de liefde van allen die er vrijwillig  tijd aan geven om alles draaiende te houden; het voelt als een warme deken rondom je heen. Kortom: het was een hele fijne tijd, waarin ik weer geleerd heb te genieten van de kleine dingen rondom me heen. Waarin ik tot rust kon komen, om nu de dingen thuis weer te kunnen oppakken. En vooral: weken waarin ervaren mocht worden dat de Heere ook in de Oase Zijn zegen wil geven. Het was een onvergetelijke tijd!

Geschenk,
Onwennig en spannend als je ervoor staat, waardevol, intensief (als in: een spiegel voorgehouden krijgen) en bijzonder als je het meemaakt en een grote zegen en kostbare herinnering als je erop terugkijkt. Dat is in een notendop hoe ik alles rondom mijn verblijf in de Oase ervaren heb. Gezien worden, gehoord worden, gesteund en begrepen worden, maar ook de sfeer die gecreëerd wordt, het samen zijn met de andere gasten, de goede balans tussen inspanning en ontspanning,  de momenten van Bijbellezen en gebed, de stuk voor stuk waardevolle, leuke, boeiende, inhoudsvolle, creatieve en leerzame programmaonderdelen. En – niet te vergeten-  de tomeloze en liefdevolle inzet van kernteam en vele vrijwilligers. In één woord: thuiskomen! Of, zoals dat zo mooi op de website verwoord wordt, een adempauze! En in zo’n adempauze mag je soms weer even ontdekken wat nu werkelijk van waarde is in dit leven. Naar de Oase gaan doe je niet zomaar, maar wat is het rijk als de Oase-periode als een goede periode en als geschenk van boven ervaren mag worden! Ik zal deze periode niet snel meer vergeten en het is mijn wens en bede dat de Oase en allen die bij haar horen voor nog vele gasten tot zegen mag zijn. Tot slot wil ik meegeven wat één van de vrijwilligers mij meegaf toen ik afscheid nam: ‘Ga niet alleen door dit leven, die last wordt je echt te zwaar!’ (n.a.v. het lied: Ga niet alleen door ’t leven).

Jezelf zijn,
Bij de Oase kun je tot rust komen, je hoeft even niet te zorgen. Wat mij vooral goed deed is dat iedereen belangrijk is. Je mag zijn wie je bent. De sfeer is gezellig. De thema’s zijn zeer actueel en ik heb veel gehad aan de individuele gesprekken met de gastbegeleider, coördinator en de dominee. Heel waardevol. Ik ben blij dat ik dit heb mogen meemaken!

Een onvergetelijke periode,
De Oase was voor mij een plek waar ik mezelf mocht zijn, waar eb en vloed zich afwisselde. Ik mocht er een aantal weken tot rust komen, afstand nemen van thuis en werk. De rust, de structuur, de liefde die er was, de veilige sfeer heeft mij heel erg goed gedaan. Het is onvergetelijk! Er stonden zoveel mensen om mij heen die me wilde helpen, en me hebben gesteund. Daar stond ik verbaasd van. In de woestijn van het leven, moet er soms een ‘Oase’ aan te pas komen, om bepaalde inzichten te krijgen en andere keuzes te maken. Het is een bijzondere tijd geweest, waar ik met veel herinneringen op terug kan kijken.

God baande door de woeste baren…
Wat is de Heere groot en goed. Hij heeft weer pad en weg willen banen midden in de orkaan van dit leven. Hijzelf heeft getoond dat Hij de storm heeft bedaard. Wat was het weer goed om een periode in de Oase te mogen zijn. Om even tot mijzelf te komen, uit te rusten, te overdenken wat nuttig is voor mij en ons gezin na de Oase. Om tot dat besluit te komen valt niet altijd mee, maar toen ik er eenmaal was ebde de spanning in de loop van de weken weg, om plaats te maken voor ontspanning en rust. Ook de vele lieve, betrokken vrijwilligers zijn mij tot grote steun geweest ieder op zijn/haar manier! Wat heel nuttig was waren de thema ochtenden waarin belangrijke zaken aan de orde komen zoals bijv. draagkracht en draaglast om daar een evenwicht in te zoeken. Er werd een handvat aangereikt in ieder thema om in de praktijk daarmee aan de slag te gaan. Ook de Bijbelbesprekingen zijn mij tot steun en troost geweest en lieten zien en horen dat God van mijn zaken afwist. Hij is een horend en verhorend God, Hem alleen de eer! Ik beveel de Oase van harte toe aan mensen die toe zijn aan een periode van rust, bezinning en ontspanning! Echt, het is de moeit waard!

Storm
Ik vind het moeilijk om woorden te vinden die omschrijven wat de Oase voor mij betekende. Het was de hand van de Heere die ervoor zorgde dat er een Oase was waar ik even mocht schuilen voor de stormen in m’n leven. Hier mocht en durfde ik kwetsbaar te zijn. Dat ging niet vanzelf. Ik was niet blij met de storm van binnen, de chaos die overbleef en dingen blootlegde. Maar het was goed. Klaagliederen 3 is me tot veel onderwijs en troost geweest. Ik heb veel steun ervaren. De Barmhartige Samaritaan had hier veel gezichten. Nu moet ik weer verder. Een dierbare plek achterlaten en zelf verder. Maar ‘die den HEERE verwachten, zullen de kracht vernieuwen’ (Jes 40:31).

In de branding rust gevonden
Ik heb een goede tijd gehad in de Oase. Ik had een fijne kamer met de veelzeggende naam ‘Branding’. Ook mijn leven speelt zich af in de branding. Hier mocht echter ik rust vinden. Maar ik denk dat het in mijn leven altijd wel eb en vloed zal blijven. Alleen in de Heere is rust. Gods zegen toegewenst voor de Oase voor de toekomst.
Hartelijk dank voor alles, van harte aanbevolen!

De Oase, een onvergetelijke periode
Mijn verblijf in de Oase was voor mij een oase in deze hectische maatschappij. Je kan er je zelf zijn. Het was elke dag weer een thuiskomen, een rustige, veilige plaats. De rust, structuur, de thema`s die behandeld werden, daar heb ik veel van geleerd. En als je dan op een kruispunt in je leven staat en niet weet welke kant het op moet, zijn er al die lieve mensen om je heen, die altijd voor je klaarstonden, en met raad en daad bijstonden.
Hartelijk dank voor alles, van harte aanbevolen!

Korte reactie t.a.v. mijn verblijf in de Oase.
Als het leven om een adempauze vraagt. De slogan op de folder van ‘de Oaseâ’ is toepasselijk voor mij. Voor het verblijf in de Oase had ik nooit gedacht dat ik deze stap zou zetten. Het was voor iedereen, maar niet voor mij. Totdat…. , en toen moest ik erkennen dat er een adempauze nodig was. Wat een strijd is er geweest, zeker in de periode tussen aanmelden en mijn verblijf. Vele bezwaren en excuses waren er te bedenken om het niet te doen. Maar achteraf moet ik erkennen en bekennen dat het goed geweest is. De adempauze was nodig en verhelderend, en wat zijn er een gouden momenten geweest. Zeker nu ik ook mag getuigen dat de Heere met mij mee is gegaan en mij heeft gedragen in een periode van mijn leven, waarin het niet makkelijk is geweest. De steun, begrip en liefde die ik heb ervaren in ‘de Oase’ is onvergetelijk en niet in woorden uit te drukken.

Het ga zo ’t wil… (Psalm 62)
Dat was een rode draad tijdens mijn verblijf in de Oase. Met strijd vanwege het tijdelijk loslaten van ons gezin en het uitzien naar zijn gunst en zegen, kwam ik in de Oase waar de Heere rust gaf met deze psalm. En wat was het boven verwachting! Tot aan de laatste dag voelden we de liefde en zorg van al die mensen die op welke wijze dan ook betrokken zijn bij het werk in en om de Oase. Naast deze warme betrokkenheid wil ik zeker ook de professionaliteit noemen en de mogelijkheid van pastorale begeleiding. Op de laatste zondag van mijn verblijf kwam de Heere nogmaals terug op Psalm 62, wat een wonder dat ik zo deze bemoediging mee naar huis mocht nemen. Een verblijf in de Oase… van hárte aanbevolen!

Een oase in de woestijn
Zo mocht ik de Oase ervaren. Aan het einde gekomen van mijn krachten gaf ik er eindelijk aan toe om een poosje naar de Oase te gaan. Zes weken ben ik er geweest; voor mij een verademing en een onvergetelijke periode. Uit de hectiek van het dagelijks leven naar de rust, structuur en begeleiding in de Oase. Alles perfect op elkaar afgestemd, geen schakel ontbrak en alles getuigde van liefde en zorg voor de medemens in nood. Een plaats waar boven alles Gods Woord centraal staat. Kortom: voor mij een oase in de woestijn.

Barmhartige Samaritaan
Het was voor mij een ‘Barmhartige Samaritaan ervaring’. Alle mensen die betrokken zijn bij de Oase zijn bereidwillig om je liefdevol te geven wat je nodig hebt. Het is goed voor mij geweest om hier naar toe te gaan. Hartelijk bedankt voor alles!

Orde en rust
Het verblijf in de Oase was voor mij boven verwachting; de warmte en liefde die werd gegeven door de vrijwilligers was heel bijzonder. Ook de onderlinge band tussen de andere gasten was warm en liefdevol. De themaochtenden en de workshops hebben bijgedragen aan orde en rust in mijn leven. De gesprekken heb ik als zeer zinvol ervaren. Het grootste was dat de Heere rust gaf in de weg die ik gaan mocht. Dat het was: “Mijn hart vervult met heilbespiegelingen, zal ’t schoonste lied van enen Koning zingen”. Dat geeft rust, een rust die ik elke gast en vrijwilliger van de Oase toe wenst.

Hartelijke betrokkenheid
Wat de Oase voor mij zo bijzonder maakt is de hartelijke betrokkenheid van de vele vrijwilligers. De persoonlijke betrokkenheid voor elke gast. Ook de rust en sructuur die geboden wordt. Dit alles maakte dat de zes weken die ik in de Oase mocht verblijven, voelde als een warme deken! Warm aanbevolen.

Twee weken Oase
Het is echt heel bijzonder hoe goed en fijn alles geregeld is, vooral ook door alle lieve vrijwilligers, die zo goed voor ons zorgen. Dat heb ik heel erg gewaardeerd. Ook de fijne sfeer en contacten onderling met de andere gasten waren heel waardevol. Zeker niet te vergeten de gesprekken met de pastoraal werker en het leven met elkaar rond het Woord. Al met al mag ik terugzien op twee fijne weken, die me erg goed mochten doen.

Voor als het genieten niet meer lukt..
Tijdens mijn verblijf in de Oase heb ik weer leren genieten! Aan mij is de spiegel voorgehouden dat ik alles wel perfect kan willen, maar dat we dat niet kunnen behalen; het heeft mijn kijk op mijn leven veranderd. ‘Wie morgen gelukkig wil worden; zal het nooit zijn’. De Oase!? Een aanrader!

Lieve mensen
Mijn verblijf in de Oase heb ik als heel fijn ervaren. De eerste ontvangst was al zo fijn dat ik me direct op mijn gemak voelde. Een warme deken om me heen. Dat had ik zo nodig. De weken erna zijn voor mij goed geweest. Al die lieve, enthousiaste mensen om me heen. Daar voelde ik me zo goed bij. Even op adem komen, dat kon echt in de oase. Je mag jezelf zijn. De gesprekken waren ook heel fijn. Als er iets was kon je dat kwijt. Bij deze: Oase en al die lieve mensen, ga zo door. Super bedankt voor alles !!

Warme deken
Gedurende een paar weken verbleef ik in de Oase. Wat heeft mij aangesproken ?
1. De fijne thema ochtenden op donderdagmorgen over o.a. draagkracht en draaglast, balans tussen inspanning en ontspanning.
2. De fijne Bijbelstudies door de pastoral werker en de persoonlijke gesprekken met hem.
3. De betrokkenheid van de gastvrouwen en vrijwilligers. Werkelijk een warme deken.

Stijgende lijn
Terugkijkend op mijn verblijf in de Oase, is deze tot zegen geweest. Vanaf het begin tot het einde ervaarde ik in positieve zin een stijgende lijn. De Oase wil er zijn voor de medemens in nood. Zowel op praktisch, psychisch alsook op pastoraal gebied wordt er meegedacht, meegekeken en een helpende hand aangeboden. Ook is er een duidelijk evenwicht tussen inspanning en ontspanning. De vrijwilligers zetten zich ieder op zijn/haar manier met hart en ziel in voor de gasten tijdens hun verblijf.
Van harte aanbevolen!

Oase als een vruchtbare plaats:
Gastenverblijf “de Oase” doet voor mij zijn naam eer aan! Het waren vruchtbare weken, die ik als gast in het midden van jullie mocht ontvangen. Rust, Liefde, Geborgenheid, Psychische en Geestelijke ondersteuning. Het voelde zó goed, dat er mensen zijn die écht naar je luisteren. Maar ook handvaten gaven om zelf mee aan de slag te kunnen. Heel hartelijk dank voor de fijne tijd, ga zó door!!

Gij geeft, dat d’ uitgang van den morgen
En van den avond juicht,
En dat men U voor al Uw zorgen
Ootmoedig dank betuigt.
Het land bezoekt Gij met Uw zegen,
En, door U droog gemaakt,
Verrijkt Gij ’t grootlijks weer met regen,
Die tot den wortel raakt.

Bij een afscheid
Na een viertal weken is dan nu het afscheid. Ik mag terugkijken op een goede periode met ups en downs. Eén moment wil ik aanhalen: het zeehondje op het strand bij paal 12. Toen ik hier kwam leek ik het diertje wel: bang, gespannen, onzeker, een onbekende omgeving. Kortom de weg kwijt of anders gezegd aangespoeld. Gelukkig was er snel hulp. Het diertje werd opgevangen, zoals ik in de Oase. Het zeehondje mocht aansterken, kreeg extra vitaminen en waarschijnlijk ook oefeningen. Ik mocht hier in de Oase ook aansterken: letterlijk en figuurlijk. Goed, na een tijdje is het zeehondje aangesterkt en mag het weer terug de zee, de maatschappij in. Het zeehondje moet zich zelf nu zien te redden. Gelukkig krijg ik nog hulp om te leren zwemmen en me te redden in deze doordravende maatschappij.
In de Oase wordt iedere dag om 17 uur het ‘weekend ingeluid’. Iedere dag weekend; wat ontspannen! Ik zal het missen. In een weekend zit gelukkig ook de zondag. We hebben menigmaal het Woord gehoord in de kerk en in de Oase. En dan is de vraag: wat hebben wij hiermee gedaan? De Heere nodigt met zijn gespreide, doorboorde handen. Wat een grote zondaarsliefde! Heilig zijn, o God, Uw wegen…. (psalm 78:8).

“Lieverds”, al die vrijwilligers!
Ik ben in de Oase geweest. Heb er één van onze gemeenteleden gebracht. In mijn hoedanigheid als vrijwilliger Kerkelijke Hulp. Wat een geweldige voorziening! En wat een weids uitzicht. Ik heb er koffie gedronken. Enthousiast ingeschonken door een aanwezige vrijwilliger. De mensen die er waren en die ik even heb gesproken waren vol lof.
“Lieverds”, al die vrijwilligers!

De last is nooit te zwaar
Voor mij is de tijd in de Oase zo goed geweest! Het heeft geholpen om weer verder te kunnen. Het heeft geholpen te ervaren en te weten dat de last in ons leven nooit té zwaar wordt, omdat er Eén is, Die het zwaarste deel draagt. En dan wordt het zo anders, zoals dit lied zingt:

“Stil, stil zijn in Uw handen
wil ik, Immanuël
Dan breekt Gij al mijn banden,
maakt alle dingen wel…”

En dan komt er een stille rust en vrede. Dank voor álle zorg, in zoveel liefde gegeven.

De Oase echt een oase
Iemand zei tegen mij:  ’Ik hoop dat de Oase ook een oase mag zijn voor je.’ En dat was het echt tijdens mijn verblijf van 3 weken daar. De sfeer, de warmte, de lieve woorden, iedereen die met je meeleefde en voor je klaar stond, de begeleiding, de persoonlijke gesprekken, het voelde als een warme deken om me heen. Ik mocht hier tot rust komen, ik mocht genieten, ik voelde me veilig. Ik kreeg mijn gevoel voor alles weer terug maar bovenal voor God en Zijn Woord.

Waar liefde woont
Een veilige omgeving, kleinschalig,  huiselijk, verbondenheid, barmhartigheid, bewogenheid, eenheid; woorden die ik in de Oase sterk mocht ervaren. Dat is geen verdienste van ons als mensen. Waar liefde woont gebiedt de Heere Zijn zegen. Dat mocht ik ondervinden tijdens mijn verblijf in de Oase. Dat wens ik ook een ieder toe die aan de Oase verbonden is of er als gast verblijft. Dat de rust een ieder goed mag doen en hen die hulp bieden er moed en kracht voor krijgen.

Een adempauze
Het verblijf in de Oase was voor mij een adempauze. Op het juiste moment. Het heeft me enorm goed gedaan om door mensen die onze identiteit waarborgen, te worden omringd. Ik kreeg de ruimte om gewoon even helemaal niet te hoeven zorgen en juist verzorgd te worden. Met Liefde met een hoofdletter. De aandacht en ruimte voor de Bijbel, afgewisseld met de verschillende dagactiviteiten en de ontmoeting met andere mensen, hebben mij ontzettend goed gedaan.

De Bijbel als leidraad
Het verblijf in de Oase heeft me erg goed gedaan. Zo’n prachtige en heerlijk rustige omgeving; zulke hartelijke en betrokken mensen….. Een periode van rust, bezinning en gezelligheid, met de Bijbel als leidraad….een bijzonder voorrecht dat deze mogelijkheid er is!

Een oase in de Oase
Warm, persoonlijk, professioneel en doelgericht waren woorden die gestalte kregen tijdens mijn verblijf in de Oase. Het ontbijt, activiteiten, Bijbelstudie, een persoonlijk gesprek; alles was gericht op ons persoonlijk welzijn. Leuk al die mensen die zich zo enthousiast voor ons inzetten en ook onze rustmomenten in de gaten hielden. Niet in de laatste plaats waardeerde ik de identiteit. Dat woord kreeg de hele dag inhoud bij alles wat we deden. Dichtbij het Woord en de natuur werd ons verblijf in de Oase een echte oase. Beslist een aanrader voor een ieder die even tot rust wil komen in een veilige omgeving.

Mezelf teruggevonden
Tijdens het verblijf in de Oase heb ik mezelf teruggevonden. Dankzij rust, bezinning en gezelligheid. Zoveel lieve en betrokken mensen om je heen, dat voelde erg fijn. Ik ben ontzettend blij dit ervaren te mogen hebben!

Blijf ook op de hoogte,
schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.