Steun de Oase
hero mobile

Steun ons

Het diaconaal gastenhuis de Oase in Ouddorp is een kleinschalig diaconaal gastenhuis met een reformatorische identiteit. De beoogde voorziening heeft een landelijke functie en heeft de reformatorische achterban als doelgroep. De Oase is mede afhankelijk van particuliere giften en giften van kerken. Wilt u de Oase steunen zodat dit werk zijn voortgang mag hebben? Steun het diaconaal gastenhuis de Oase!


Financieëel donateurs

Door u op te geven als donateur steunt u ons werk. U kunt zich opgeven door een email te sturen naar de penningmeester

Of vul onderstaand formulier in.

Reguliere giften

Ook kunt u een gift overmaken op
rekening NL15 INGB 0007290852
ten name van Stichting de Oase,
Hazersweg 81, 3253 XE Ouddorp.

De (toekomstige) gasten en het bestuur van Stichting de Oase zijn u erkentelijk voor uw bijdrage.

Schenken en nalaten

Naast reguliere giften kunt u de stichting diaconaal gastenhuis de Oase op twee bijzondere manieren steunen: door middel van de lijfrenteschenking en de nalatenschap. Lees voor meer informatie bijgaande notitie.

Ja, ik word donateur

Ik vind het belangrijk dat de Oase in Ouddorp bestaat. Ik heb hart voor de gasten van de Oase en wil dat ook anderen in de toekomst kunnen profiteren van een adempauze in de Oase.

Elke donateur ontvangt Oase Nieuws; deze nieuwsbrief verschijnt driemaal per jaar.


logo1 logo2
Blijf ook op de hoogte,
schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.