Steun de Oase
hero mobile

Pastorale zorg

Pastoraat

De Oase is een diaconaal centrum, een huis waar de Bijbel open gaat en richting geeft. Pastoraat is een belangrijk onderdeel van ons aanbod. Elke week verzorgt de pastoraal werker de Bijbelbespreking.

In de Oase is er aandacht voor geloofs- en levensvragen. Hier mag je zelf verwoorden wat de innerlijke worsteling is, die je bezighoudt. Vragen over het waarom, over de zin van het leven, de eindbestemming, over de relatie tot God. Vaak onuitgesproken vragen, die onderhuids de nodige spanning geven. Medewerkers en vrijwilligers bieden de gasten een luisterend oor. Een gesprek van hart tot hart kan veel betekenen voor de gast. Het er zijn voor de ander kan al tot steun zijn.

Een bemoedigend woord vanuit de Bijbel kan troost bieden. Pastoraat volgt het spoor van de Pastor Bonus, de Goede Herder. Het leven van Jezus Christus toont ons Zijn liefde voor zondige mensen. Hij ontfermt zich over kwetsbare mensen en ziet om naar de naaste in nood. Gods Woord, de Bijbel, is als een geestelijke apotheek en dat wil God gebruiken als middel tot herstel en heling te midden van de gebrokenheid van het leven.

Pastoraal werker
In de Oase is een pastoraal werker werkzaam. De pastoraal werker maakt deel uit van het kernteam en stemt zo nodig de zorg af met de gastbegeleider. Multidisciplinaire zorg doet recht aan de complexiteit van de problemen waarmee gasten vaak worstelen. Daarom kiest de Oase nadrukkelijk voor een gezamenlijke aanpak van pastoraat en zorg.

Pastorale begeleiding
Gasten van de Oase krijgen de eerste week van hun verblijf in de Oase een gesprek aangeboden met de pastoraal werker. Hij gaat met hen in gesprek en maakt in goed overleg afspraken voor vervolggesprekken. De gast – met zijn of haar worsteling en verdriet – staat centraal tijdens de individuele pastorale gesprekken. Hij kan rekenen op respect en betrokkenheid.

Pastoraat vindt plaats met een open Bijbel. Juist door Bijbellezing en gebed hopen we dat gasten God als Trooster in nood mogen ervaren.

Wekelijks houdt de pastoraal werker een Bijbelbespreking. De inhoud ervan is afgestemd op de thematiek die gasten van de Oase bezighoudt. Onder leiding van de pastoraal werker gaat de groep met elkaar in gesprek. Zo’n groepsgesprek wordt als waardevol ervaren. Soms valt nieuw licht op overbekende teksten. Vaak is er herkenning over en weer. Samen maak je onvergetelijke, kostbare momenten mee

Relatie met de kerken
De Oase is een diaconaal initiatief vanuit vier reformatorische kerkgenootschappen. Zij hecht aan een goede relatie met de thuisgemeente van de gast. De pastorale begeleiding in de Oase vervangt niet het pastoraat vanuit de kerkelijke gemeente van de gast, maar is er een aanvulling op.

De Oase wil verlengstuk zijn van de plaatselijke gemeente. Daarom stellen wij – met toestemming van de gast – de thuisgemeente op de hoogte van het verblijf in de Oase. Desgewenst vindt overleg plaats tussen de pastoraal werker en een ambtsdrager van de eigen gemeente. Bezoek van een kerkenraadslid van de gast wordt op prijs gesteld. Op donderdagavond wordt de dagsluiting gedaan door een ambtsdrager uit de regio.

Rust, Liefde, Geborgenheid, Psychische en Geestelijke ondersteuning. Het voelde zó goed, dat mensen écht naar je luisteren.

Lees deze gastervaring

Rust, Liefde, Geborgenheid, Psychische en Geestelijke ondersteuning. Het voelde zó goed, dat mensen écht naar je luisteren.

Lees deze gastervaring
Blijf ook op de hoogte,
schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.