Steun de Oase
hero mobile

Gastbegeleiding

Gasten kunnen rekenen op een betrokken team van hulpverleners en vrijwilligers met oog voor de totale mens.

Begeleiding

Tijdens uw verblijf in de Oase bieden wij psychosociale zorg. U wordt begeleid door een gastbegeleider. Vanaf het moment van aanmelding tot het einde van uw verblijf, Maatwerk, afgestemd met uw hulpverlening.

Door verschillende omstandigheden zijn gasten uitgeput geraakt. Vaak is sprake van reeds lang bestaande overbelasting, waardoor het evenwicht tussen draagkracht en draaglast verstoord is. Er ontstaan psychische klachten. Veel gasten worstelen met levens- en geloofsvragen.

Tijdens het verblijf in de Oase is er aandacht voor deze verschillende aspecten. Gasten kunnen rekenen op een betrokken team van hulpverleners en vrijwilligers met oog voor de totale mens.

Gastbegeleider
Vanaf de aanmelding wordt een gast begeleid door de gastbegeleider. Tijdens de intake wordt beoordeeld of een verblijf in de Oase wel zin heeft. Samen worden verblijfsdoelen opgesteld. Vooraf wordt ook de duur van het verblijf afgesproken. In goed overleg worden vervolgafspraken gemaakt voor begeleidingsgesprekken.

De gastbegeleider coacht de gast tijdens de paar weken die hij/zij in de Oase is. Zij is aanspreekpunt voor het zorginhoudelijke aspect. Wekelijks vindt een gesprek met haar plaats. Desgewenst overlegt de gastbegeleider met de huisarts of andere hulpverleners. Aan het eind van de periode in de Oase voert de gastbegeleider een afrondend gesprek, waarvoor zo nodig ook familie kan worden uitgenodigd. Nadrukkelijk denken we mee met eventuele verdere hulpverlening. Dit gebeurt in overleg met het kernteam.

Kernteam
Het kernteam bestaat uit de coördinator, de gastbegeleider, de pastoraal werker en de vrijwilligerscoördinator. Regelmatig vindt een kernteamoverleg plaats, waarin zorginhoudelijke afstemming plaatsvindt. Ten behoeve van een voorspoedig herstel van de gast.

De coördinator vervult wat betreft de directe begeleiding een rol op de achtergrond. Hij wordt ingeschakeld als sprake is van complexe problematiek of crisisgevoeligheid.

Het is een bijzondere tijd geweest, waar ik met veel herinneringen op terug kan kijken.

Lees deze gastervaring

Het is een bijzondere tijd geweest, waar ik met veel herinneringen op terug kan kijken.

Lees deze gastervaring
Blijf ook op de hoogte,
schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.