Steun de Oase
hero mobile

Denk en doe

Gedurende de weken in de Oase krijgen gasten de nodige bagage mee. Bezinnend en ontspannend.

Activiteiten

Rust alleen is vaak onvoldoende om te herstellen van psychische klachten. Een gezonde balans tussen ontspanning en inspanning is noodzakelijk. U krijgt de nodige bagage mee. Ook met de groepsactiviteiten, zoals de thema workshop en een doe-activiteit.

De Oase is geen therapeutisch centrum. Er vindt geen behandeling plaats. Evenwel krijgen gasten op tal van momenten en op allerlei manieren vaardigheden aangereikt om te werken aan herstel. In een ontspannen omgeving, weg van de hectiek van thuis, profiteren zij van de begeleiding. Deze is nadrukkelijk gericht op het versterken van de balans, waardoor gasten het leven weer beter aan kunnen. Een verblijf in de Oase biedt een uitgelezen kans om nieuwe hobby’s te ontdekken en helpt om bewust tijd vrij te maken voor de noodzakelijke ontspanning

Thema’s
Wekelijks wordt stilgestaan bij een thema, zoals zelfbeeld, balans, agendabeheer en grenzen. Met de Bijbelbespreking belicht de pastoraal werker het thema vanuit Bijbels perspectief. Tijdens de wekelijkse thema-ochtend wordt onder leiding van een hulpverlener (van extern) als groep stilgestaan bij het weekthema. Deze workshop is erg praktisch en interactief. Als groep leer je van elkaar. Hier mag je jezelf zijn, herken je andermans kwetsbaarheid en steun je elkaar.

Doe-activiteiten
De Oase stimuleert en organiseert verschillende creatieve en andere ontspannende activiteiten. Elke week wordt een creatieve workshop georganiseerd. De gast wordt uitgedaagd om op een creatieve manier uiting te geven aan zijn emoties. Daarbij gaat het niet om het resultaat, maar meer om het proces. Veel gasten zijn verleerd hoe ze zich kunnen ontspannen.

Regelmatig wordt op zaterdagmorgen een natuurexcursie georganiseerd onder leiding van een natuurgids. Hij helpt je de natuur te beleven. Ontdek de lessen vanuit de natuur voor ons dagelijks en geestelijk leven.

Rust, Liefde, Geborgenheid, Psychische en Geestelijke ondersteuning. Het voelde zó goed, dat mensen écht naar je luisteren.

Lees deze gastervaring

Rust, Liefde, Geborgenheid, Psychische en Geestelijke ondersteuning. Het voelde zó goed, dat mensen écht naar je luisteren.

Lees deze gastervaring
Blijf ook op de hoogte,
schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.