Steun de Oase
hero mobile

Klachtenregeling

De Oase heeft een eigen klachtenregeling

Klachten zijn voor de Oase een waardevolle bron van informatie voor de kwaliteit van het functioneren en het beeld dat de buitenwereld van het functioneren van de Oase heeft.

Uiteraard spant de Oase zich ten volle in om klachten te voorkomen, zulks door aan het begin van het verblijf in de Oase goede afspraken te maken en door heldere onderlinge communicatie. De Oase heeft hierbij als grondhouding de bereidheid en de openheid om vroegtijdig met elkaar in gesprek te gaan bij eventuele onvrede of bij een mogelijke klacht.

Voor de Oase is hetgeen in de Bijbel in Matthëus 18: 15 – 17 als christelijke lijn wordt voorgehouden uitgangspunt. Dit betekent, dat door de directbetrokkenen (= degene die wil klagen en degene waarover de klacht gaat) eerst met elkaar wordt gesproken. Om die reden is sprake van een getrapte werkwijze waarbij als eerste stap de weg van klachtopvang gevolgd moet worden, daarna zo nodig de stap van klachtbemiddeling. Indien ook klachtbemiddeling niet leidt tot een oplossing, dat kan een beroep worden gedaan op de klachtenregeling en is sprake van een formele klacht.

De Klachtencommissie van de Oase is als volgt samengesteld:

Mr. M.J.W. Hoek, voorzitter;
Mr. W. van Vliet, secretaris;
Mw. drs. S.J. van den Brink, lid;
J. Rozendaal, lid.

De Klachtencommissie is als volgt bereikbaar:
klachtencommissie@diaconaalgastenhuisdeoase.nl
Of per post: Langbroekerdijk A 72 B, 3947 BK Langbroek

Download klachtenregeling

Blijf ook op de hoogte,
schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.