Steun de Oase
hero mobile

Verhuizing

Diaconaal gastenhuis de Oase in Ouddorp gaat tijdelijk verhuizen.

De Oase verhuist om verbouwing

Diaconaal gastenhuis de Oase in Ouddorp gaat tijdelijk verhuizen.

25 november 2017

De Oase verhuist om verbouwing
Diaconaal gastenhuis de Oase in Ouddorp gaat tijdelijk verhuizen. Aanleiding is de voorgenomen uitbreiding van acht naar twaalf gastenplaatsen. Deze uitbreiding moet medio 2018 zijn gerealiseerd. Tijdens de verbouwing kan de Oase gebruik maken van De Mantelienge – het voormalig logeerhuis van Adullam – in Ouddorp. Hier kunnen vijf gasten worden ontvangen.

In 2013 ging diaconaal gastenhuis de Oase van start in Ouddorp. Een kleinschalig initiatief vanuit vier reformatorische kerken. Duidelijk was dat er behoefte was aan zo’n gastenhuis, een plek om op adem te komen. Onzeker was hoe het zou gaan. Sinds de start verbleven ruim 300 gasten gedurende een aantal weken in de Oase. Vanuit het hele land. Begonnen werd met zes gastenplaatsen. Vorig jaar werd, vanwege de oplopende wachttijd, de Oase uitgebreid met twee gastenkamers. Meer is echter nodig. Uit een enquête onder de kerkenraden van de bij de Oase betrokken kerken, bleek behoefte te zijn aan een Oase voor twaalf gasten. Een beperkte schaalvergroting, waarmee tegelijkertijd de huidige kwetsbaarheid van de Oase kan worden aangepakt. Bij een te klein team komt de continuïteit immers in gevaar. Met meer gastenplaatsen kunnen we meer personeel aantrekken, zodat de kwaliteit beter kan worden gewaarborgd. De uitbreiding is nadrukkelijk een investering in de toekomstbestendigheid van de Oase. Mooi neveneffect is de verwachte gezondere financiële basis. Maar de uitbreiding is vooral bedoeld voor onze gasten. Er is veel nood binnen de gemeenten. Daarin mag de Oase iets betekenen. Kleinschaligheid en een persoonlijke aanpak blijven belangrijke uitgangspunten. Gasten geven aan juist daarom de Oase te waarderen.
Werk in uitvoering
Om de uitbreiding te kunnen realiseren, is het pand aan de Hazersweg recent in eigendom gekomen van Stichting de Oase. Dit werd mogelijk gemaakt dankzij ruimhartige financiële steun vanuit de achterban. De verbouwing gaat zeker ruim een half jaar duren. Gedurende deze tijd kan de Oase gebruik maken van het pand, waarin voorheen het logeerhuis de Mantelienge van Adullam was gehuisvest. De diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente in Ouddorp heeft dit pand ter beschikking gesteld. Dankzij deze tijdelijke oplossing kan de Oase – weliswaar met vijf gasten – open blijven. Een plek om op adem te komen. Een oord van rust en bezinning. Rond een open Bijbel.

Diaconaal gastenhuis de Oase:
Bezoekadres per 25 november 2017:
Klarebeekweg 7, 3253 LC Ouddorp
I: www.diaconaalgastenhuisdeoase.nl T: 085 4898886

de Oase in winterpracht.

Meer informatie
Corona en de Oase

Nederland bevindt zich in een lockdown. Vergaande maatregelen zijn genomen. Met als doel de impact van Covid19 in te dammen, omwille van onze gezondheid. Wat betekent dit voor de Oase?

Meer informatie
Tuintjesmarkt in Dirksland

29 augustus j.l. werd er in Dirksland meegedaan met de tuintjesmarkt.

Meer informatie
Blijf ook op de hoogte,
schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.