Steun de Oase
hero mobile


Continuïteit in moeilijke tijden

De uitbraak van het coronavirus heeft grote gevolgen. Het heeft het leven goeddeels stilgelegd.

06 april 2020

Dat raakt ook de Oase. Afgelopen weken zijn we afgeschaald van 12 naar 8 gasten. Een noodzakelijke stap om onze zorg voor de gasten te kunnen garanderen, rekening houdend met alle geldende maatregelen. Nadrukkelijk kwam de vraag op of de Oase wel open kon blijven. Hier is afgelopen periode intensief overleg over gevoerd door het bestuur en het kernteam. Besloten is om het aanbod van de Oase op kleinere schaal te continueren. De huidige omstandigheden betekenen vaak een extra belasting voor onze doelgroep. Dat merken we tijdens de aanmeldgesprekken. Juist nu willen we er zijn voor onze naaste in nood. Meer dan ooit is een plek nodig om op adem te komen.

We hebben diverse aanpassingen doorgevoerd,  gericht op het welzijn van de gasten, vrijwilligers en medewerkers, in lijn met de maatregelen van de overheid. Indien zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, kan het beleid uiteraard weer wijzigen. Voor nu zijn de volgende items van belang.

  • De Oase gaat door met 6-8 gasten. Daarmee zijn we minder kwetsbaar. We hoeven minder gastvrouwen en andere vrijwilligers in te zetten. Een aantal vrijwilligers zijn niet beschikbaar omdat zij tot een risicogroep horen. 

  • We hanteren strikt  de hygiënemaatregelen. 

  • Contacten zijn geminimaliseerd. De bezoekregeling is aangepast. Gasten mogen eenmaal per week een bezoeker ontvangen. De weeksluiting door een ambtsdrager uit de regio is voorlopig opgeschort. 

  • Ons aanbod is een combinatie van pastoraat en psychosociale zorg. Beiden zijn essentieel in het proces van rust en herstel. Zowel de Bijbelbespreking als de Themaochtend kunnen worden voortgezet, evenals de individuele begeleiding door de gastbegeleiders. Deels wordt dit telefonisch gedaan. 

  • Bij de aanmeldprocedure bespreken we nadrukkelijk het risico op luchtwegklachten. Gasten die behoren tot de risicogroepen kunnen we onder deze omstandigheden helaas niet ontvangen. We plaatsen hen op de wachtlijst en bieden desgewenst een telefonisch overbruggingscontact.   

De Oase is een oord van rust, structuur, ontspanning en bezinning. We hopen dat de Oase ook de komende tijd tot zegen mag zijn voor onze gasten!  Daarin zijn we afhankelijk van de Heere God, de Heelmeester bij uitstek.  Van harte wensen we allen Zijn onmisbare zegen toe!

Wim Weijers, voorzitter
Aart van Wolfswinkel, coördinator

de Oase in winterpracht.

Meer informatie
Corona en de Oase

Nederland bevindt zich in een lockdown. Vergaande maatregelen zijn genomen. Met als doel de impact van Covid19 in te dammen, omwille van onze gezondheid. Wat betekent dit voor de Oase?

Meer informatie
Tuintjesmarkt in Dirksland

29 augustus j.l. werd er in Dirksland meegedaan met de tuintjesmarkt.

Meer informatie
Blijf ook op de hoogte,
schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.