Steun de Oase
hero mobile

Verblijf en kosten

Gasten verblijven maximaal zes weken in de Oase. Tijdens hun verblijf in de Oase kunnen zij gebruik maken van het aanbod van de Oase, een mix van rust, structuur, activiteiten en ontspanning. Hier zijn kosten aan verbonden.

Verblijf en kosten

Diaconaal gastenhuis de Oase is een geschenk van de kerken, een diaconaal initiatief, geen reguliere zorginstelling. Vanuit collectegelden en giften van particulieren wordt een deel van de exploitatie gefinancieerd, Dankzij deze steun is het mogelijk de eigen vergoeding van de gast te beperken.

De dagvergoeding voor verblijf in de Oase bedraagt €63,00 per dag. De dagvergoeding wordt de maand na het verblijf gefactureerd aan de gast, mits anders besproken. Bent u aangesloten bij Pro Life Zorgverzekering, dan komt u wellicht in aanmerking voor vergoeding. Wij hebben geen afspraken met andere zorgverzekeraars. Maar overleg het met hen.

De Oase is er om hulp en gastvrijheid te verlenen. Wij willen voorkomen dat gasten om financiële redenen niet bij ons kunnen verblijven. Indien u niet in staat bent de dagvergoeding volledig te betalen, wilt u dan onderzoeken of er hulp mogelijk is van familie of derden.

U kunt ook contact opnemen met uw diaconie. De Oase is een initiatief van de Gereformeerde Gemeenten, de Hersteld Hervormde Kerk, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. De diaconieën van deze kerkgenootschappen zullen samen met u zoeken naar een passende financiële oplossing.

Indien gewenst kan de Oase u hierbij de helpende hand bieden. Bij de start van uw verblijf informeren wij, met uw toestemming, de kerkenraad van uw thuisgemeente over uw verblijf. Schroom niet om ons te vragen naar de mogelijkheden.

Rust, Liefde, Geborgenheid, Psychische en Geestelijke ondersteuning. Het voelde zó goed, dat mensen écht naar je luisteren.

Lees deze gastervaring

Rust, Liefde, Geborgenheid, Psychische en Geestelijke ondersteuning. Het voelde zó goed, dat mensen écht naar je luisteren.

Lees deze gastervaring
Blijf ook op de hoogte,
schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.