Steun de Oase
hero mobile

Meerwaarde

Hier is een luisterend oor, ook voor de levensvragen die liggen op de bodem van het hart.

Geloof en identiteit

Veel gasten worstelen met geloofs- en levensvragen. Vragen die vaak onuitgesproken blijven. In de Oase is er wel ruimte en aandacht voor. Vanuit onze reformatorische identiteit. Bij een open Bijbel

Het christelijk karakter komt tot uiting op allerlei manieren.

Identiteit
De Oase is een huis waar Gods Woord opengaat en bepalend is voor ons handelen. Er is ruimte voor geloofs- en levensvragen. Met de maaltijd en bij de dagsluiting wordt samen uit de Bijbel gelezen. Gods Woord is een rijke bron van troost, een geestelijke apotheek voor mensen in nood. Voor mensen die de weg niet weten en geen uitzicht meer hebben. Vanuit een christelijke motivatie wil de Oase uiting geven aan de opdracht tot naastenliefde.

Pastoraat is een belangrijk aspect binnen de Oase. De pastoraal werker houdt wekelijks een Bijbelbespreking en voert pastorale gesprekken met de gasten. Ook in het gesprek met een vrijwilliger of de gastbegeleider is er aandacht voor geestelijke vragen. Niet omdat wij het antwoord hebben, wel om naar je te luisteren en samen erbij stil te staan.

In 2015 ontving de Oase het Keurmerk Christelijke Zorg gehaald, een initiatief van Pro Life Zorgverzekeringen. Het Keurmerk is een kwaliteitskeurmerk dat de hulpvrager verzekert van goede en toegankelijke zorg vanuit een christelijke visie.  Het onderstreept onze identiteit en maakt zichtbaar hoe vrijwilligers en medewerkers zich inspannen voor onze naaste in nood.

Huisregels
De Oase heeft een aantal huisregels opgesteld, waaraan iedereen zich dient te houden. Deze huisregels zijn een praktische vertaling van de identiteit. Gezien het karakter en de omvang van de voorziening, zijn regels noodzakelijk. Nodig om samen te leven en samen te binden. Ten behoeve van een plezierige verblijf in de Oase!

Er werd een handvat aangereikt in ieder thema om in de praktijk daarmee aan de slag te gaan.

Lees deze gastervaring

Er werd een handvat aangereikt in ieder thema om in de praktijk daarmee aan de slag te gaan.

Lees deze gastervaring
Blijf ook op de hoogte,
schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.