• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Financieel donateurs

Het diaconaal gastenhuis de Oase in Ouddorp is een kleinschalig diaconaal gastenhuis met een reformatorische identiteit. De beoogde voorziening heeft een landelijke functie en heeft de reformatorische achterban als doelgroep.  

De Oase is mede afhankelijk van particuliere giften en giften van kerken. Wilt u de Oase steunen zodat dit werk zijn voortgang mag hebben?  

Steun het diaconaal gastenhuis de Oase!

Door u op te geven als donateur steunt u ons werk. U kunt zich opgeven door een email te sturen naar penningmeester@diaconaalgastenhuisdeoase.nl.
Voor nadere informatie zie contact 

Ook kunt u een gift overmaken op
rekening NL15 INGB 0007290852
ten name van Stichting de Oase,
Jan van Kanrede 53,
2901 TA Capelle aan den IJssel.  

De (toekomstige) gasten en het bestuur van Stichting de Oase zijn u erkentelijk voor uw bijdrage.

 

   

”Volg je hart, doneer een gift”