• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Disclaimer


Het onderstaande is van toepassing voor de webpagina’s van de Stichting De Oase. Door onze webpagina’s te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

Privacy verklaring

U kunt onze website bezoeken zonder ons mee te delen wie u bent of zonder enige informatie over uzelf te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie van u nodig hebben om bijvoorbeeld met u te corresponderen, of om een reservering te maken dan wel om een inschrijving te realiseren. Wij streven ernaar dat te allen tijde aan u te laten weten voordat wij persoonlijke informatie via internet verzamelen.

Deze website houdt door middel van Google Analytics het aantal bezoekers bij, de websites waarvan zij afkomstig zijn en via welke provider men toegang heeft tot het internet. De resultaten worden uitsluitend in geaggregeerde en in niet tot individuele personen herleidbare vorm gebruikt. Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien dit door de overheid wettelijk vereist wordt. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen


Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. De Stichting de Oase aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.


Beschikbaarheid

De informatie en de aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om de informatie op onze website zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.


Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Het auteursrecht op deze website berust bij de Stichting de Oase of bij derden welke met toestemming (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan de Stichting de Oase. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door de Stichting de Oase.


 

”Volg je hart, doneer een gift”