• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Teamwerk

De zorg voor de gast is teamwerk. De gastbegeleider is aanspreekpunt voor de begeleiding van de gast. Deze is eerstverantwoordelijke en stemt de zorg af met de pastoraal werker.

Ook de gastheer/vrouw is betrokken bij de zorg. Zij zijn eerste aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken. Zij zijn als het ware de ogen en oren van het kernteam. Zij steunen de gast en signaleren veranderingen vaak als eerste.

Altijd kunnen zij terugvallen op professionele zorg. Zij kunnen een beroep doen op de gastbegeleiders en de andere leden van het kernteam. Indien nodig – bijvoorbeeld bij crisis – schakelen zij de achterwacht in. Deze is 24 uur per dag beschikbaar en beoordeeld hoe de gast het beste geholpen kan worden.

Samen staan we rond de gast!

”Volg je hart, doneer een gift”