• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Rust en herstel

Diaconaal gastenhuis de Oase biedt plaats aan gasten die toe zijn aan een rust- en herstelperiode omdat het leven hen zwaar valt. Door verschillende omstandigheden kunnen gasten uitgeput zijn geraakt. Vaak is sprake van reeds lang bestaande overbelasting, waardoor het evenwicht tussen draagkracht en draaglast verstoord is.
Ze zijn uit balans

Soms kan door een nare levensgebeurtenis het leven plotseling als ongekend zwaar worden ervaren. Er ontstaan klachten zoals vermoeidheid, somberte en slecht slapen. Het begin van een vicieuze cirkel. Opvallend is de wisselwerking tussen lichamelijke en psychische klachten en de impact ervan op het gewone dagelijks leven, zoals het werk, huwelijk of gezin.
Ook het geloofsleven wordt vaak negatief beïnvloed.

In de gesprekken met de gastbegeleider is aandacht voor deze verschillende aspecten. Gasten met psychische nood kunnen rekenen op een betrokken gastbegeleider met oog voor de totale mens.

”Volg je hart, doneer een gift”