• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Gastbegeleiding

Vanaf de aanmelding wordt een gast begeleid door de gastbegeleider. Tijdens de intake wordt beoordeeld of een verblijf in de Oase wel zin heeft. Samen worden verblijfsdoelen opgesteld. Vooraf wordt ook de duur van het verblijf afgesproken. In goed overleg worden vervolgafspraken gemaakt voor begeleidingsgesprekken.

De gastbegeleider coacht de gast tijdens de paar weken die hij/zij in de Oase is. Zij is aanspreekpunt voor het zorginhoudelijke aspect en overlegt desgewenst met de huisarts of andere hulpverleners. Aan het eind van de periode in de Oase voert de gastbegeleider een gesprek bij vertrek, en denkt ze mee met eventuele verdere hulpverlening.

”Volg je hart, doneer een gift”