• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Met elkaar

Professionele gastbegeleiders bieden onze gasten de nodige begeleiding in deze belangrijke periode. De vrijwilligerscoördinator organiseert het vrijwilligerswerk; de pastoraal werker heeft de leiding bij Bijbelstudie en bezinning. We werken nauw samen met het pastoraat van de thuisgemeente van de gast. U begrijpt dat er veel werk verzet moet worden door vrijwilligers!

”Volg je hart, doneer een gift”