• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Goud waard

Soms gaat het even niet meer. Als de lasten van het leven te zwaar worden. Als moed en krachten gaan ontbreken en iemand snakt naar een adempauze. Waar kan iemand dan terecht? Waar wordt een luisterend oor gevonden? Stilte? Troost? De gasten van diaconaal gastenhuis de Oase worden terzijde gestaan door betrokken vrijwilligers, die zich sterk maken voor het herstel van de gasten. De vrijwilligers maken het verblijf – gewoon om niets – mogelijk. De vrijwilligers van de Oase zijn goud waard!

In vertrouwen
Als vrijwilliger komt u naar de Oase om uw werk te doen. Maar of u nu gastheer bent of voor technisch onderhoud komt: u komt in aanraking met de gasten. Dat kan bijzondere momenten opleveren. Een onverwacht gesprek van hart tot hart. Een ontboezeming in vertrouwen. Een emotionele ontlading. Wat is het dan belangrijk dat u daarmee integer en discreet omgaat!

Wat u meebrengt
U hoeft geen specifieke opleiding te hebben. Al volgt u wel een startcursus en bent u bereid tot bijscholing. Belangrijk is dat u komt zoals u bent. Met oprechte aandacht. Met uw inzet – op welk gebied dan ook - waaruit naastenliefde blijkt.

Identiteit
Als vrijwilliger behoort u tot één van de reformatorische kerkgenootschappen. Juist daardoor voelen onze gasten zich thuis: ze delen dezelfde identiteit met elkaar en met de vrijwilligers. Hun levensvragen worden begrepen.

”Volg je hart, doneer een gift”