• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Coördinatie

Uw directe aanspreekpunt binnen de Oase is de vrijwilligerscoördinator. Samen maakt u afspraken over het vrijwilligerswerk dat u doet en over uw beschikbaarheid. Uw werk is (behalve onbetaalbaar) in principe onbetaald. We maken heldere afspraken over uw inzet, die we vastleggen in een vrijwilligersovereenkomst. Deze voorziet ook in een vergoedingsregeling voor onkosten.  

”Volg je hart, doneer een gift”