• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Verlengstuk gemeente

De Oase is een diaconaal initiatief vanuit vier reformatorische kerkgenootschappen. Zij hecht aan een goede relatie met de thuisgemeente van de gast. De pastorale begeleiding in de Oase vervangt niet het pastoraat vanuit de kerkelijke gemeente van de gast, maar is er een aanvulling op.

De Oase wil verlengstuk zijn van de plaatselijke gemeente. Daarom stellen wij – met toestemming van de gast – de thuisgemeente op de hoogte van het verblijf in de Oase. Desgewenst vindt overleg plaats tussen de pastoraal werker en een ambtsdrager van de eigen gemeente. Bezoek van een kerkenraadslid van de gast wordt op prijs gesteld. Op donderdagavond wordt de dagsluiting gedaan door een ambtsdrager uit de regio.

”Volg je hart, doneer een gift”