• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Pastorale begeleiding


Gasten van de Oase krijgen de eerste week van hun verblijf in de Oase een gesprek aangeboden met de pastoraal werker. Hij gaat met hen in gesprek en maakt in goed overleg afspraken voor vervolggesprekken.

De gast – met zijn of haar worsteling en verdriet – staat centraal tijdens de individuele pastorale gesprekken. Hij kan rekenen op respect en betrokkenheid.

Pastoraat vindt plaats met een open Bijbel. Juist door Bijbellezing en gebed hopen we dat gasten God als Trooster in nood mogen ervaren.

Wekelijks houdt de pastoraal werker een Bijbelbespreking. De inhoud ervan is afgestemd op de thematiek die gasten van de Oase bezighoudt. Onder leiding van de pastoraal werker gaat de groep met elkaar in gesprek. Zo’n groepsgesprek wordt als waardevol ervaren. Soms valt nieuw licht op overbekende teksten. Vaak is er herkenning over en weer.

Samen maak je onvergetelijke, kostbare momenten mee.  

”Volg je hart, doneer een gift”