• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Pastoraal werker

Pastoraal werker
In de Oase is een pastoraal werker werkzaam. De pastoraal werker maakt deel uit van het kernteam en stemt zo nodig de zorg af met de gastbegeleider. Multidisciplinaire zorg doet recht aan de complexiteit van de problemen waarmee gasten vaak worstelen. Daarom kiest de Oase nadrukkelijk voor een gezamenlijke aanpak van pastoraat en zorg.

”Volg je hart, doneer een gift”