• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Levensvragen

Zeker als het tegen zit, je de moed verliest en op bent van de zenuwen, kunnen levensvragen zich onweerstaanbaar aan je opdringen. Vragen over het waarom, over de zin van het leven, de eindbestemming, over de relatie tot God. Vaak onuitgesproken vragen, die onderhuids de nodige spanning met zich meebrengen.

In de Oase is er aandacht voor geloofs- en levensvragen. Hier mag je zelf verwoorden wat de innerlijke worsteling is, die je bezighoudt. Medewerkers en vrijwilligers bieden de gasten een luisterend oor. Een gesprek van hart tot hart kan veel betekenen voor de gast. Het er zijn voor de ander kan al tot steun zijn.

Een bemoedigend woord vanuit de Bijbel kan troost bieden. Pastoraat volgt het spoor van de Pastor Bonus, de Goede Herder. Het leven van Jezus Christus toont ons Zijn liefde voor zondige mensen. Hij ontfermt zich over kwetsbare mensen en ziet om naar de naaste in nood. Gods Woord, de Bijbel, is als een geestelijke apotheek en dat wil God gebruiken als middel tot herstel en heling te midden van de gebrokenheid van het leven.

”Volg je hart, doneer een gift”