• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Vrijwilligerscoördinator

Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de Oase! In de Oase is een team van circa vijftig vrijwilligers actief. Een groot deel functioneert als gastheer/vrouw en is aanspreekpunt van de gast voor de dagelijkse gang van zaken. De vrijwilligerscoördinator is verantwoordelijk voor de praktische organisatie van het vrijwilligerswerk. Zij verzorgt het rooster, is aanspreekpunt voor de vrijwilligers en is betrokken bij de werving van nieuwe vrijwilligers. Lieneke Grootenboer is vrijwilligerscoördinator van de Oase.

”Volg je hart, doneer een gift”