• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Pastoraal werker

Ds. A.J. de Waard is werkzaam als pastoraal werker binnen Diaconaal gastenhuis de Oase. Ds. de Waard is predikant van de Gereformeerde Gemeente van Nieuwdorp.

De pastoraal werker heeft de leiding tijdens de wekelijkse Bijbelbespreking met de groep. Daarnaast voert hij individuele gesprekken met de gasten. De pastoraal werker is het aanspreekpunt voor het pastoraat van de thuisgemeente en hij is verantwoordelijk voor toerusting van het team op pastoraal vlak.

”Volg je hart, doneer een gift”