• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Kernteam

De dagelijkse leiding van diaconaal gastenhuis de Oase ligt bij het kernteam. Het kernteam wordt gevormd door de vaste medewerkers van de Oase:

•   de co√∂rdinator;
•   de pastoraal werker;
•   de gastbegeleider;
•   en de vrijwilligersco√∂rdinator.

Samen zijn zij verantwoordelijk voor de lopende zaken in de Oase. Binnen het kernteam heeft ieder een eigen inbreng, vanuit zijn of haar specifieke deskundigheid.

De coördinator heeft de leiding en is aanspreekpunt voor het geheel, in het bijzonder het organisatorische en zorginhoudelijke aspect. Aart van Wolfswinkel is, naast zijn werk als huisarts in Hellevoetsluis, coördinator van de Oase.

Wekelijks vindt het kernteamoverleg plaats. Tijdens dit overleg wordt de zorg voor de gasten besproken en op elkaar afgestemd. Verder is er aandacht voor organisatorische en de beleidszaken van de Oase. Ten slotte is het wekelijks overleg een geschikt platform voor ontmoeting en reflectie. Er is een nauwe samenwerking met het bestuur van de Oase.

”Volg je hart, doneer een gift”