• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Werk aan herstel

Een verblijf in de Oase draagt bij aan uw herstel. Het weekprogramma bestaat uit een mix van rust en activiteiten, afgestemd op uw wensen en mogelijkheden. Betrokken professionals en vrijwilligers staan naast u en maken zich sterk voor uw herstel. Gasten kunnen profiteren van de begeleiding, een combinatie van individuele en groepsgesprekken. Pastoraat en Zorg vormen samen de kern van ons aanbod. Onderling wordt de zorg afgestemd. Deze interdisciplinaire aanpak doet recht aan de complexiteit van problemen die gasten ervaren.

De Oase is geen vakantieverblijf. Motivatie en inzet van de gast zijn belangrijke voorwaarden om te werken aan herstel. Met als doel om na vertrek het leven weer beter aan te kunnen.  

”Volg je hart, doneer een gift”