• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Uit balans

Soms gaat het niet meer. De lasten van het leven worden te zwaar. Als je verder moet en wilt, maar niet weet hóe. Je sleept je door de dag en snakt naar een adempauze. Waar vind je een luisterend oor? Stilte? Troost? Wellicht herkent u zich in dit beeld. Overweeg dan een verblijf in Diaconaal gastenhuis de Oase,

De Oase biedt plaats aan gasten die vast dreigen te lopen en psychisch uit evenwicht zijn. De draagkracht schiet tekort; de last is te zwaar. Er ontstaan lichamelijke en psychische klachten, zoals vermoeidheid, slapeloosheid, somberte en spanningsklachten. Vaak stapelen de klachten zich langzaam op en verlies je steeds meer de moed en kracht om verder te gaan. Door uiteenlopende omstandigheden kun je uit balans raken. Vaak is sprake van een langer bestaand patroon van uitputting door overbelasting. Soms kan een heftige levensgebeurtenis aanleiding geven tot overspannenheid. Rouw, werkproblemen, zorg om de gezondheid en spanningen in de relatie kunnen iemand uit evenwicht brengen. Mantelzorgers lopen ook het risico overbelast te raken. Overbelasting omvat een scala van klachten, deels lichamelijk, deels emotioneel en psychisch. Veelal wordt ook het geloofsleven beïnvloed. Het dagritme is vaak zoek.

Als u toe bent aan behandeling – bijvoorbeeld voor een depressie – is de Oase geen goede plek voor u. De Oase is geen therapeutisch centrum. Ook is de Oase geen revalidatiecentrum of verslavingskliniek. Als er sprake is van crisisgevoeligheid, in de zin van suïcidaliteit of ernstige paniekklachten, is een verblijf in de Oase moeilijk te realiseren. De Oase richt zich met name op gasten met milde psychosociale klachten, die min of meer zelfredzaam zijn.

”Volg je hart, doneer een gift”