• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Geloof en identiteit

De Oase is een diaconaal gastenhuis met een reformatorische identiteit. Het christelijk karakter komt tot uiting op allerlei manieren.

De Oase is een huis waar Gods Woord opengaat en bepalend is voor ons handelen. Er is ruimte voor geloofs- en levensvragen. Met de maaltijd en bij de dagsluiting wordt samen uit de Bijbel gelezen. Gods Woord is een rijke bron van troost, een geestelijke apotheek voor mensen in nood. Voor gasten die de weg niet weten en geen uitzicht meer hebben. Vanuit een christelijke motivatie wil de Oase uiting geven aan de opdracht tot naastenliefde.

De Oase heeft een aantal huisregels opgesteld, waaraan iedereen zich dient te houden. Deze huisregels zijn een praktische vertaling van de identiteit. Gezien het karakter en de omvang van de voorziening, zijn regels noodzakelijk. Nodig om samen te leven en samen te binden. Ten behoeve van een plezierige verblijf in de Oase!

”Volg je hart, doneer een gift”