• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Raad van Advies stichting de Oase

 
Naast het bestuur kent de stichting een Raad van Advies. Deze adviseert het bestuur gevraagd en ongevraagd, vooral over de identiteit en het doel van de stichting en de contacten met de samenwerkende kerken.
De Raad van Advies bestaat uit de volgende leden:
Naam Functie Woonplaats Kerkgenootschap
J.M. Visser Voorzitter Rhenen Ger. Gemeenten in Ned.
L. Joosse Secretaris Aagtekerke Ger. Gemeenten
J.J. Verloop   Woudenberg Hersteld Hervormde Kerk
Vacature   ... ....

”Volg je hart, doneer een gift”