• Eerste foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Tweede foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp
  • Derde foto diaconaal gastenhuis de Oase Hazersweg 81 Ouddorp

Nieuws-15 augustus 2017- Fietstocht Oase 2017 De op 15 augustus gehouden fietstoch t.b.v. de Oase leek in eerste instantie in het water te vallen. De weersvoorspellingen waren niet best, en er was zelfs even code geel van kracht. Echter in het eind van de middag klaarde het op en mochten we een erg mooie fietstocht houden. De opkomst was zelfs groter dan vorig jaar! De avond leverde een mooi bedrag op wat ten goede komt van de Oase. Iedereen bedankt voor inzet en deelname, op naar volgend jaar D.V.

-14 april 2017- Oase nieuws Download hier de tweede Oase nieuwsbrief

-22 april 2017- Oase Fair 2017 De op 22 april gehouden 3e Oase Fair op het terrein van bloemkwekerij Klepper in Ouddorp mag opnieuw in alle opzichten geslaagd worden genoemd. Vanaf half tien werden de eerste bezoekers welkom geheten en dat ging door tot bijna vier uur ’s middags. De grote inzet van de vele vrijwilligers bij de organisatie en tijdens de Oase Fair is beloond: vele honderden bezoekers zorgden voor de mooie netto-opbrengst van ruim € 10.000. Het hele bedrag komt ten goede van de Oase.

-14 april 2017- Oase nieuws Download hier de tweede Oase nieuwsbrief

-12 april 2017- Goede doelen markt Elspeet Op 12 april werd een Goede doelen markt georganiseerd in Elspeet. Karen de Weerd stond er met een kraam voor de Oase. De opbrengst was 684,- euro. Een positief initiatief met een mooi resultaat. Hartelijk dank!

-2 januari 2017- Oase Nieuws Met gepaste trots presenteren we de eerste nieuwsbrief van Diaconaal gastenhuis de Oase.
Bekijk de nieuwsbrief

-10 november 2016- Artikel Reformatorisch Dagblad Op 10 november stond in het Reformatorisch Dagblad een uitgebreid artikel over de Oase. Wilt u het lezen of opnieuw lezen? Klik dan op de volgende link.
Lees het artikel

-19 juli 2016- Fietstocht Oase 2016 De fietstocht door het zonovergoten Ouddorpse landschap en langs de kust is weer in alle opzichten geslaagd te noemen.
De foto’s spreken voor zich. Er deden 140 deelnemers mee. De opbrengst van bijna € 700 komt ten goede van de Oase.
-28 juni 2016- Nu 8 plaatsen in de Oase
Diaconaal gastenhuis de Oase is alweer drie jaar open. In die periode ontvingen wij ruim 170 gasten. De Oase blijkt te voorzien in een behoefte. De wachttijd is een aantal weken. Daarom oriënteert het bestuur zich, in samenspraak met de deelnemende kerkgenootschappen, op uitbreiding van de Oase in Ouddorp. Als tussentijdse oplossing is een portacabin geplaatst. Dankzij de inspanningen van vrijwilligers kon deze uitbreiding met twee gastenkamers worden gerealiseerd. De foto’s geven een mooi beeld hiervan. Medio juni werden hier de eerste gasten welkom geheten. Dankzij deze uitbreiding kunnen we acht in plaats van zes gasten tegelijk helpen.

Lees ook bijgaand bericht…

Lees het bijgaande artikel uit Eilanden Nieuws.

uitbreiding van de oase buitenzijde
uitbreiding van de oase binnenzijde
uitbreiding van de oase binnenzijde


-28 juni 2016- Oase in Om Sions wil
Op 27 mei stond een groot artikel over de Oase in het blad Om Sions wil. Mocht u het hebben gelezen, dan kunt u het nog een keer nalezen. Hebt u het nog niet gelezen, dan kan dit alsnog door
de bijlage te openen.


- 16 april 2016 – Oase Fair in Ouddorp opnieuw druk bezocht
De op 16 april gehouden 2 e Oase Fair op het terrein van bloemkwekerij Klepper in Ouddorp mag opnieuw in alle opzichten geslaagd worden genoemd. Vanaf half tien werden de eerste bezoekers welkom geheten en dat ging door tot vier uur ’s middags. De grote inzet van de vele vrijwilligers bij de organisatie en tijdens de Oase Fair is beloond: vele honderden bezoekers zorgden voor de mooie netto-opbrengst van bijna € 9.000. Het hele bedrag komt ten goede van de Oase.

De Flyer van de aktie
-16 april 2016 – Zangavond ten bate van de Oase
Op 16 april vond in Sint Maartensdijk ook een kooravond plaats van de Zangvereniging Hart en Stem, waarbij bijna € 500 is gecollecteerd voor de Oase.


- 12 maart 2016 SGP DOET bij Oase
De SGP-fractie van Goeree-Overflakkee was zaterdag 12 maart actief aan de slag. Bij de Oase werden de SGP-ers aan het werk gezet om sloopwerkzaamheden te verrichten aan carport en kippenhok. Fractiesecretaris Peter Grinwis: ‘Vrijwilligers worden wel het cement van de samenleving genoemd en zijn onmisbaar. Op beide locaties werd wel duidelijk hoe vrijwilligers elke dag in de weer zijn en naastenliefde in de praktijk brengen. De SGP waardeert de inzet van alle vrijwilligers enorm.’ Om dit te onderstrepen zette de SGP-fractie, evenals vorig jaar, zich samen in met de wethouder en een aantal SGP-jongeren om praktisch vrijwilligerswerk te doen.

sgp-fractie-start-jaarthema-met-vrijwilligerswerk

SGP facebook artikel

SGP doet bij oase in ouddorp


- 7 juli 2015 Persbericht
- de Oase ontvangt Keurmerk Christelijk Zorg

Diaconaal gastenhuis de Oase in Ouddorp heeft na een intensief traject het Keurmerk Christelijke Zorg gehaald. Een belangrijke mijlpaal in de korte geschiedenis van de Oase. Het Keurmerk is ontwikkeld op initiatief van Pro Life Zorgverzekeringen en heeft tot doel christelijke zorg en hulpverlening transparanter te maken. Veel mensen hechten er waarde aan dat de specifieke kenmerken van organisaties zichtbaar zijn. Dat geldt niet alleen voor de professionele kwaliteit van een organisatie, maar ook voor haar levensbeschouwelijke overtuiging. Het Keurmerk is speciaal bedoeld voor instellingen die zich bezig houden met hulpverlening waar levensbeschouwelijke identiteit een grote rol speelt. Het Keurmerk is een kwaliteitskeurmerk dat de hulpvrager verzekert van goede en toegankelijke zorg vanuit een christelijke visie.

keurmerk ontvangen van Pro Life Zorgverzekeringen
De Oase is een kleinschalig gastenhuis met een reformatorische identiteit. Sinds de start in juni 2013 ontving de Oase ruim 120 gasten. Gasten die emotioneel en lichamelijk uit balans zijn en toe zijn aan een adempauze, aan rust. Aart van Wolfswinkel, coördinator, is blij met het Keurmerk: ‘We bieden onze gasten een oase, waarin ook ruimte is voor geloofs- en levensvragen. Juist de combinatie van pastoraat en zorg biedt meerwaarde, blijkt uit reacties van onze gasten. Het Keurmerk onderstreept onze identiteit en maakt zichtbaar hoe onze vrijwilligers en medewerkers zich inspannen voor onze naaste in nood. Zorg vanuit het hart!’

http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/keurmerk christelijke zorg voor de oase
http://www.eilandennieuws.nl/2564/de-oase-ontvangt-keurmerk-christelijk-zorg.html


- 4 juli 2015 – Landgoedfait in Stelledam
Redelijk in de schaduw is genoten van een zonovergoten dag. De sfeer was gezellig en gemoedelijk. Er druppelde heel de dag publiek langs de kramen. De opbrengst ten bate van de Oase is € 680.


- 24 april 2015 – Benoeming Pastoraal werker
Het bestuur van diaconaal gastenhuis de Oase te Ouddorp heeft ds. A.J. de Waard benoemd tot pastoraal werker. Ds. De Waard is predikant in de Gereformeerde Gemeente te Nieuwdorp. Hij vervangt per 1 juni 2015 ds. C. Oorschot, die vanaf mei 2014 als tijdelijk pastoraal werker is verbonden aan de Oase.


- 23 februari 2015 Benoeming
Door het bestuur is mw. Lieneke Grootenboer benoemd tot Vrijwilligercoördinator van de Oase. Zij vervangt mw. Arina Hofman, die haar werkzaamheden beëindigt per 1 maart 2015. Lieneke Grootenboer woont in Ouddorp, heeft een hulpverleningsachtergrond en ruime ervaring in het (organiseren van) vrijwilligerswerk.- 7 oktober 2014 - informatieavond diaconaal gastenhuis de Oase
Kom kennismaken met de Oase Ruim een jaar geleden ging diaconaal gastenhuis de Oase van start in Ouddorp. Sindsdien vonden veel gasten hun weg naar Ouddorp. Gedurende een aantal weken verbleven zij in de Oase. Om op adem te komen, om de balans te hervinden. We kunnen vaststellen dat het gastenhuis voorziet in een behoefte. Er is veel nood! De Oase is een initiatief vanuit de reformatorische kerken; gasten vanuit het hele land zijn welkom. 
Op D.V. 7 oktober 2014 is er een informatieavond over diaconaal gastenhuis de Oase te Ouddorp. Dan nemen we een kijkje achter de schermen en bieden we de gelegenheid om kennis te maken met ons werk. Wellicht heb je overwogen om vrijwilliger te worden? Weet u zich betrokken bij de naaste in nood? Of ben je geïnteresseerd in het werk van de Oase? Goede redenen om deze avond te bezoeken. Wij komen graag in contact met onze achterban en nodigen u van harte uit voor deze bijeenkomst.    
Thema: De Oase - als het leven om een adempauze vraagt
Datum: 7 oktober 2014, start 19.30, inloop vanaf 19.00 met koffie
Locatie: Eben-Haëzer, Preekhillaan 3, Ouddorp  
Iedereen hartelijk welkom!  
Info: 085-4898886
Aanmelden kan telefonisch of via info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl


- 29 mei 2014 - Artikel de Oase in de Saambinder.

– Download artikel in pdf formaat. (6.6 mB)


- 14 mei 2014 - Benoemingen.
Door het bestuur is ds. C. Oorschot benoemd tot pastoraal werker in de Oase. Ds. Oorschot is emeritus predikant in de Hersteld Hervormde Kerk en woont in Stellendam. Hij vervangt ds. L. Krooneman, die zijn werkzaamheden per eind mei beëindigt. Tevens is A. van Hattum op voordracht van het deputaatschap Psychosociale Hulpverlening van de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland benoemd tot lid van het bestuur van de Oase in de plaats van G. Schalk. De heer Van Hattum is woonachtig in Achterberg (Rhenen).- 11 april 2014 - De Oase trekt het land in.
- Maandag 7 april waren we te gast bij de jaarlijkse vergadering van de diakenen van Classis Rijssen van de Gereformeerde Gemeenten in de Noorderkerk te Rijssen.

- Op donderdag 10 maart bezochten we de gemeenteavond van de vrijwilligers van de diaconie van de Hersteld Hervormde Gemeente te Stellendam. We werden gastvrij onthaald.

Thema van de presentatie was: 'Als het leven om een adempauze vraagt, een kennismaking met diaconaal gastenhuis de Oase'. Deze avonden zijn uitermate geschikt om in contact te komen met onze achterban. Enerzijds om te informeren, bekendheid te geven aan de Oase. Anderzijds om te inspireren en te binden, om de betrokkenheid van onze achterban bij ons werk voor het gemeentelid in (psychische) nood te vergroten. Wilt u ons uitnodigen voor een presentatie, neem dan gerust contact op met info@diaconaalgastenhuisdeoase.nl of 085-4899294.- 5 april 2014 Buitenverblijf “Eb en Vloed” in gebruik genomen

Op 5 april is het nieuwe buitenverblijf van het diaconaal gastenhuis de Oase in Ouddorp in gebruik genomen. Het ruime buitenverblijf in de grote achtertuin van de Oase biedt nu de mogelijkheid in alle rust gezamenlijke activiteiten, themaochtenden en workshops te houden. Deze werden eerder in de hoofdlocatie gehouden.
Het buitenverblijf is Eb en Vloed genoemd en is in lijn met de namen van de gastenkamers, die allen aan Ouddorp en de omgeving refereren.
Het nieuwe buitenverblijf is gebouwd met de hulp van zo’n 20 vrijwilligers, die met elkaar bijna 1.000 uren hebben gewerkt aan de totstandkoming van het buitenverblijf. Door deze grote belangeloze inzet is een fors bedrag bespaard. De werkzaamheden zijn in oktober vorig jaar gestart en hebben bij elkaar zo’n zes maanden in beslag genomen.
Door het overhandigen van de sleutel door de jongste vrijwilliger Jaap van der Klooster (12) aan bestuursvoorzitter Weijers is het buitenverblijf in gebruik genomen.

 

 

 

- 21 jan 2014 Nieuw buitenverblijf ‘Eb en Vloed’
In de tuin achter de Oase wordt hard gewerkt aan de bouw van een nieuw buitenverblijf. Dit buitenverblijf zal gaan dienen voor allerlei activiteiten en workshops, die nu nog binnenshuis in de Oase plaatsvinden.
De bouwactiviteiten zijn begin december gestart en worden geheel door vrijwilligers uitgevoerd. Hierdoor worden niet alleen kosten bespaard, maar wordt ook de grote betrokkenheid van de aan de Oase verbonden vrijwilligers gestalte gegeven. De foto's geven een impressie hoe het buitenverblijf eruit gaat zien.
Het buitenverblijf is vanuit de Oase aangesloten op de gas-, elektriciteit- en watervoorzieningen en kan geheel worden verwarmd, zodat het ook 's winters kan worden gebruikt. Het buitenverblijf gaat Eb en Vloed heten, in lijn met de namen van de kamers in de Oase. Het buitenverblijf zal naar verwachting in februari in gebruik worden genomen.

 


- 25 september 2013
Artikel over de Oase in Terdege.
– Download artikel in pdf formaat. (1 mB)

 

 

- 24 mei 2013
Eilanden Nieuws - Opening van ‘de Oase’
– voorpagina (pdf)
– vervolgpagina (pdf)

 


- 17 mei 2013 Opening diaconaal gastenhuis de Oase een feit
Op 17 mei 2013 is het diaconaal gastenhuis de Oase te Ouddorp officieel geopend. In kleine kring werd aan het begin van de middag de vlag gehesen bij de Oase. Een mijlpaal in de jonge geschiedenis van de Oase. Tijdens de openingsbijeenkomst in kerkelijk centrum ‘Eben-Haëzer’ waren ca. 160 genodigden aanwezig.

De bijeenkomst werd geopend door voorzitter de heer J.W. Weijers. Hij sprak zijn hartelijke dank uit voor alle steun en het draagvlak dat als bestuur is ervaren.

Opening door voorzitter de hr. J.W. Weijers

Ds. J. Joppe mediteerde vervolgens aan de hand van Exodus 15 over Mara en Elim, oases tijdens de woestijnreis van het volk Israël op weg naar het beloofde land. Na het bittere kwam het zoet. De HEERE was er bij, de wolkkolom wees de weg. Langs Mara naar Elim. Een bemoedigend woord voor gasten van de Oase.

Troost
Bestuurslid de heer A. van Wolfswinkel hield een presentatie over de Oase, ‘een geschenk van de kerken voor gemeenteleden met psychische nood’. Hij sprak de hoop uit dat de Oase een huis zal zijn, waar gasten zich vertrouwd en veilig weten, een plek waar ze gezien en gehoord worden. ‘Vooral een huis waar gasten – maar ook medewerkers en vrijwilligers – mogen ervaren dat God een Trooster in de nood is, een onvergetelijke plek omdat God in het midden is’.

Toespraak-hr-a-van-wolfswinkel

De heer J. Bloemendaal, voorzitter van de initiatiefgroep van de participerende kerken, memoreerde over het ontstaan van het initiatief. De aanleiding om de mogelijkheden te verkennen voor een diaconaal gastenhuis met een reformatorische identiteit werd toegelicht. De vier kerken trokken gebroederlijk samen op.

Ds. D. Zoet sloot de bijeenkomst af met dankgebed.

 

Onderlinge contactenTaartjes met de naam "de Oase"


Bezichtiging de Oase
Na de openingsbijeenkomst kon het gastenhuis aan de Hazersweg 81 worden bezichtigd. Velen maakten hiervan gebruik. De bezoekers hebben kunnen zien hoe de gastkamers en andere vertrekken zijn ingericht. Een gerieflijk en rustgevend huis, met een prachtig uitzicht over de Ouddorpse omgeving.    

Foto gastenkamer
Huiskamer
- 17 mei 2013
Aanmelden als gast is vanaf nu mogelijk.

Als u emotioneel of psychisch toe bent aan een rust- en herstelperiode dan bent u van harte welkom in de Oase. Vanaf 24 juni 2013 verblijven in de Oase gasten.  
Voor informatie of om u aan te melden, kunt u contact opnemen met de Oase:
tel.nr. 085-4898886 of per mail: aanmelding@diaconaalgastenhuisdeoase.nl.

- 17 mei 2013

Mailing (pdf) opening de Oase juni 2013


- 2 febr 2013
Opnieuw een advertentie (pdf) geplaatst.


- 1 febr 2013
Interview
(pdf) in het "Eilanden Nieuws"

- 25 jan 2013
Een advertentie (pdf) geplaatst.


- 25 jan 2013
Interview
(pdf) in het "Reformatorisch Dagblad".

- 24 jan 2013
Persbericht (pdf) van de Oase geplaatst in onze kerkbladen.

- Medio december
Een grote inpandige renovatie gestart.


- 8 oktober 2012

is de pers door middel van een nieuwsbulletin
over het Diaconaal gastenhuis de Oase geïnformeerd.

Persbericht (pdf)


”Volg je hart, doneer een gift”